Výsledky 2012

 

Región R1 – OZ Kežmarok a OZ Sabinov        

OZ Kežmarok  pásmo JUH – staré    

OZ Kežmarok pásmo SEVER-  staré  

OZ Kežmarok pásmo SEVER – mladé  

OZ Kežmarok  pásmo JUH – mladé  

Oblastné výsledky pretekov OZ Kežmarok  

generálne majstrovstvo 2012, výkon za rok HA, výkon za rok H, výkon za 2011-2012, šport A, šport B, šport C, šport D, šport E, šport G, šport H – eso, majstrovstvo krátkych tratí, majstrovstvo dlhých tratí