Výsledky 2011

 

Regionálne výsledky
OZ L.Mikuláš + OZ Kežmarok + OZ Revúca   

OZ Kežmarok pásmo SEVER  

OZ Kežmarok pásmo JUH  

Oblastné výsledky OZ Kežmarok