Výsledky 2010

 

Región OZ L.Mikuláš + OZ Kežmarok   

Oblastné + pásmo 1 + mladé pásmo Sever   

Oblastné + pásmo 2 + mladé pásmo Sever  

Oblastné + pásmo 3 + mladé Juh  

Oblastné výsledky mladých holubov