Výsledky 2009

 

Pásmové výsledky pretekov (ZO Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok) VS 1  

Pásmové výsledky pretekov (ZO Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica) VS 2  

Oblastné výsledky OZ Kežmarok