Majstrovstvo z 3 naj pretekov mladé 2013

MAJSTROVSTVO Z 3 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU: 5 PRE KAT.A

           
   CHOVATEL      ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA       SPOLU

  1 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1056 H  koef=   5.482
      3 Bytča         , por:  2/1892 131.387km /  1.057
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  3/1394 184.386km /  2.152
      2 Valašské Meziříčí   , por:  9/3959 184.386km /  2.273

  2 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 195 H  koef=  35.796
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  8/1394 176.770km /  5.739
      5 Přerov         , por:  8/1267 212.518km /  6.314
      2 Valašské Meziříčí   , por:  94/3959 176.770km /  23.743

  3 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 767 H  koef=  41.973
      2 Valašské Meziříčí   , por:  4/3959 184.386km /  1.010
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  7/1394 184.386km /  5.022
      3 Bytča         , por:  68/1892 131.387km /  35.941

  4 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-CZ-0334 7218 H  koef=  50.997
      5 Přerov         , por:  13/1267 212.518km /  10.260
      3 Bytča         , por:  35/1892 124.280km /  18.499
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  31/1394 176.770km /  22.238

  5 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 144 H  koef=  57.629
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  16/1394 181.749km /  11.478
      5 Přerov         , por:  27/1267 217.831km /  21.310
      3 Bytča         , por:  47/1892 130.162km /  24.841

  6 Ing.Peter Grék    V.Lomnica 13-SK-02806 216 H  koef=  66.627
      2 Valašské Meziříčí   , por:  1/3959 176.723km /  0.253
      3 Bytča         , por:  17/1892 124.035km /  8.985
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  80/1394 176.723km /  57.389

  7 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 263 H  koef=  67.297
      5 Přerov         , por:  6/1267 212.518km /  4.736
      3 Bytča         , por:  22/1892 124.280km /  11.628
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  71/1394 176.770km /  50.933

  8 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 237 H  koef=  69.946
      3 Bytča         , por:  27/1892 124.280km /  14.271
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  27/1394 176.770km /  19.369
      5 Přerov         , por:  46/1267 212.518km /  36.306

  9 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-CZ-0296 204  H  koef=  70.504
      3 Bytča         , por:  42/1892 130.162km /  22.199
      2 Valašské Meziříčí   , por:  89/3959 181.749km /  22.480
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  36/1394 181.749km /  25.825

 10 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 256 H  koef=  80.124
      3 Bytča         , por:  20/1892 124.280km /  10.571
      2 Valašské Meziříčí   , por: 116/3959 176.770km /  29.300
      5 Přerov         , por:  51/1267 212.518km /  40.253

 11 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1077 H  koef=  80.132
      2 Valašské Meziříčí   , por:  19/3959 184.386km /  4.799
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  39/1394 184.386km /  27.977
      5 Přerov         , por:  60/1267 219.931km /  47.356

 12 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 190 HA  koef=  84.666
      2 Valašské Meziříčí   , por:  5/3959 181.749km /  1.263
      5 Přerov         , por:  30/1267 217.831km /  23.678
      3 Bytča         , por: 113/1892 130.162km /  59.725

 13 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 757 H  koef=  88.969
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  5/1394 184.386km /  3.587
      3 Bytča         , por:  60/1892 131.387km /  31.712
      5 Přerov         , por:  68/1267 219.931km /  53.670

 14 Ing.Peter Grék    V.Lomnica 13-SK-02806 225 H  koef=  91.800
      3 Bytča         , por:  7/1892 124.035km /  3.700
      5 Přerov         , por:  48/1267 212.390km /  37.885
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  70/1394 176.723km /  50.215

 15 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 248 H  koef=  95.497
      5 Přerov         , por:  5/1267 212.518km /  3.946
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  9/1394 176.770km /  6.456
      3 Bytča         , por: 161/1892 124.280km /  85.095

 16 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 151 H  koef=  96.013
      2 Valašské Meziříčí   , por:  74/3959 181.749km /  18.692
      5 Přerov         , por:  31/1267 217.831km /  24.467
      3 Bytča         , por: 100/1892 130.162km /  52.854

 17 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 358 H  koef=  106.600
      2 Valašské Meziříčí   , por:  40/3959 186.320km /  10.104
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  63/1394 186.320km /  45.194
      5 Přerov         , por:  65/1267 222.462km /  51.302

 18 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 247 H  koef=  114.451
      3 Bytča         , por:  28/1892 124.280km /  14.799
      5 Přerov         , por:  59/1267 212.518km /  46.567
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  74/1394 176.770km /  53.085

 19 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 190 H  koef=  117.261
      3 Bytča         , por:  34/1892 124.280km /  17.970
      5 Přerov         , por:  54/1267 212.518km /  42.620
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  79/1394 176.770km /  56.671

 20 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 330 H  koef=  118.095
      3 Bytča         , por:  8/1892 134.895km /  4.228
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  19/1394 186.320km /  13.630
      5 Přerov         , por: 127/1267 222.462km / 100.237

 21 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 184 H  koef=  119.208
      5 Přerov         , por:  17/1267 217.831km /  13.418
      3 Bytča         , por:  40/1892 130.162km /  21.142
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 118/1394 181.749km /  84.648

 22 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 217 H  koef=  122.548
      2 Valašské Meziříčí   , por:  14/3959 176.770km /  3.536
      5 Přerov         , por:  49/1267 212.518km /  38.674
      3 Bytča         , por: 152/1892 124.280km /  80.338

 23 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 188 H  koef=  122.734
      3 Bytča         , por:  21/1892 124.280km /  11.099
      2 Valašské Meziříčí   , por:  67/3959 176.770km /  16.923
      5 Přerov         , por: 120/1267 212.518km /  94.712

 24 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 342 H  koef=  124.965
      5 Přerov         , por:  11/1267 222.462km /  8.682
      3 Bytča         , por: 106/1892 134.895km /  56.025
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  84/1394 186.320km /  60.258

 25 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 655 H  koef=  126.717
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  37/1394 177.714km /  26.542
      3 Bytča         , por:  85/1892 125.798km /  44.926
      5 Přerov         , por:  70/1267 213.678km /  55.249

 26 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 262 H  koef=  130.400
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  10/1394 176.770km /  7.174
      5 Přerov         , por:  53/1267 212.518km /  41.831
      3 Bytča         , por: 154/1892 124.280km /  81.395

 27 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-CZ-0289 817  H  koef=  130.538
      3 Bytča         , por:  3/1892 131.387km /  1.586
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  53/1394 184.386km /  38.020
      2 Valašské Meziříčí   , por: 360/3959 184.386km /  90.932

 28 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 697 H  koef=  134.056
      3 Bytča         , por:  50/1892 125.798km /  26.427
      2 Valašské Meziříčí   , por: 198/3959 177.714km /  50.013
      5 Přerov         , por:  73/1267 213.678km /  57.616

 29 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 179 H  koef=  138.707
      5 Přerov         , por:  26/1267 217.831km /  20.521
      3 Bytča         , por: 107/1892 130.162km /  56.554
      2 Valašské Meziříčí   , por: 244/3959 181.749km /  61.632

 30 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1040 H  koef=  143.146
      3 Bytča         , por:  58/1892 131.387km /  30.655
      5 Přerov         , por:  58/1267 219.931km /  45.777
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  93/1394 184.386km /  66.714

 31 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-CZ-0334 7217 H  koef=  144.882
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  25/1394 176.770km /  17.934
      5 Přerov         , por:  47/1267 212.518km /  37.096
      3 Bytča         , por: 170/1892 124.280km /  89.852

 32 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 762 HA  koef=  145.032
      2 Valašské Meziříčí   , por:  10/3959 184.386km /  2.526
      3 Bytča         , por:  74/1892 131.387km /  39.112
      5 Přerov         , por: 131/1267 219.931km / 103.394

 33 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 625 H  koef=  151.144
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  6/1394 177.714km /  4.304
      2 Valašské Meziříčí   , por: 197/3959 177.714km /  49.760
      5 Přerov         , por: 123/1267 213.678km /  97.080

 34 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 200 H  koef=  154.003
      5 Přerov         , por:  20/1267 212.518km /  15.785
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  77/1394 176.770km /  55.237
      3 Bytča         , por: 157/1892 124.280km /  82.981

 35 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 307 H  koef=  158.190
      2 Valašské Meziříčí   , por:  68/3959 186.320km /  17.176
      3 Bytča         , por:  89/1892 134.895km /  47.040
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 131/1394 186.320km /  93.974

 36 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 356 H  koef=  158.806
      2 Valašské Meziříčí   , por: 141/3959 186.320km /  35.615
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  59/1394 186.320km /  42.324
      3 Bytča         , por: 153/1892 134.895km /  80.867

 37 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 673 H  koef=  160.158
      3 Bytča         , por:  5/1892 125.798km /  2.643
      2 Valašské Meziříčí   , por: 297/3959 177.714km /  75.019
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 115/1394 177.714km /  82.496

 38 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 114 H  koef=  160.480
      2 Valašské Meziříčí   , por:  80/3959 181.749km /  20.207
      3 Bytča         , por: 131/1892 130.162km /  69.239
      5 Přerov         , por:  90/1267 217.831km /  71.034

 39 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 122 H  koef=  162.730
      5 Přerov         , por:  19/1267 217.831km /  14.996
      3 Bytča         , por: 118/1892 130.162km /  62.368
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 119/1394 181.749km /  85.366

 40 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5657 H  koef=  164.065
      2 Valašské Meziříčí   , por:  13/3959 186.073km /  3.284
      5 Přerov         , por:  45/1267 222.237km /  35.517
      3 Bytča         , por: 237/1892 134.719km / 125.264

 41 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 158 H  koef=  164.150
      2 Valašské Meziříčí   , por:  50/3959 181.749km /  12.629
      5 Přerov         , por:  82/1267 217.831km /  64.720
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 121/1394 181.749km /  86.801

 42 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 171 H  koef=  183.000
      5 Přerov         , por:  12/1267 212.518km /  9.471
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  75/1394 176.770km /  53.802
      2 Valašské Meziříčí   , por: 474/3959 176.770km / 119.727

 43 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 124 H  koef=  185.197
      5 Přerov         , por:  14/1267 217.831km /  11.050
      2 Valašské Meziříčí   , por:  76/3959 181.749km /  19.197
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 216/1394 181.749km / 154.950

 44 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 325 H  koef=  186.463
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  57/1394 186.320km /  40.890
      5 Přerov         , por:  86/1267 222.462km /  67.877
      3 Bytča         , por: 147/1892 134.895km /  77.696

 45 Čeliňák Tomáš    Hôrka   13-SK-02807 756 H  koef=  188.425
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  4/1394 184.515km /  2.869
      5 Přerov         , por:  37/1267 220.106km /  29.203
      2 Valašské Meziříčí   , por: 619/3959 184.515km / 156.353

 46 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 271 H  koef=  191.180
      5 Přerov         , por:  4/1267 212.518km /  3.157
      3 Bytča         , por:  11/1892 124.280km /  5.814
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 254/1394 176.770km / 182.209

 47 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 671 H  koef=  194.172
      3 Bytča         , por:  10/1892 125.798km /  5.285
      2 Valašské Meziříčí   , por: 194/3959 177.714km /  49.002
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 195/1394 177.714km / 139.885

 48 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 181 H  koef=  194.868
      2 Valašské Meziříčí   , por:  81/3959 181.749km /  20.460
      3 Bytča         , por: 103/1892 130.162km /  54.440
      5 Přerov         , por: 152/1267 217.831km / 119.968

 49 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 606 H  koef=  197.986
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  17/1394 177.714km /  12.195
      5 Přerov         , por:  72/1267 213.678km /  56.827
      3 Bytča         , por: 244/1892 125.798km / 128.964

 50 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 338 H  koef=  198.836
      5 Přerov         , por:  29/1267 222.462km /  22.889
      2 Valašské Meziříčí   , por: 299/3959 186.320km /  75.524
      3 Bytča         , por: 190/1892 134.895km / 100.423

 51 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 277 H  koef=  200.634
      3 Bytča         , por:  26/1892 124.280km /  13.742
      5 Přerov         , por: 115/1267 212.518km /  90.766
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 134/1394 176.770km /  96.126

 52 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 651 H  koef=  203.739
      3 Bytča         , por:  83/1892 125.798km /  43.869
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  88/1394 177.714km /  63.128
      2 Valašské Meziříčí   , por: 383/3959 177.714km /  96.742

 53 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 660 H  koef=  204.376
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  12/1394 177.714km /  8.608
      3 Bytča         , por:  87/1892 125.798km /  45.983
      2 Valašské Meziříčí   , por: 593/3959 177.714km / 149.785

 54 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1097 H  koef=  207.207
      3 Bytča         , por:  65/1892 131.387km /  34.355
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  98/1394 184.386km /  70.301
      2 Valašské Meziříčí   , por: 406/3959 184.386km / 102.551

 55 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 120 H  koef=  207.241
      3 Bytča         , por: 104/1892 130.162km /  54.968
      5 Přerov         , por:  87/1267 217.831km /  68.666
      2 Valašské Meziříčí   , por: 331/3959 181.749km /  83.607

 56 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 137 H  koef=  207.355
      2 Valašské Meziříčí   , por:  85/3959 181.749km /  21.470
      5 Přerov         , por: 101/1267 217.831km /  79.716
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 148/1394 181.749km / 106.169

 57 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 369 H  koef=  208.336
      3 Bytča         , por:  6/1892 134.895km /  3.171
      5 Přerov         , por:  10/1267 222.462km /  7.893
      2 Valašské Meziříčí   , por: 781/3959 186.320km / 197.272

 58 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 1070 H  koef=  208.987
      2 Valašské Meziříčí   , por:  73/3959 181.749km /  18.439
      5 Přerov         , por:  96/1267 217.831km /  75.770
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 160/1394 181.749km / 114.778

 59 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 664 H  koef=  213.038
      3 Bytča         , por:  82/1892 125.798km /  43.340
      2 Valašské Meziříčí   , por: 250/3959 177.714km /  63.147
      5 Přerov         , por: 135/1267 213.678km / 106.551

 60 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 368 H  koef=  213.547
      3 Bytča         , por:  9/1892 134.895km /  4.757
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  15/1394 186.320km /  10.760
      2 Valašské Meziříčí   , por: 784/3959 186.320km / 198.030

 61 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 166 H  koef=  214.385
      2 Valašské Meziříčí   , por:  2/3959 176.770km /  0.505
      5 Přerov         , por: 125/1267 212.518km /  98.658
      3 Bytča         , por: 218/1892 124.280km / 115.222

 62 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 192 H  koef=  217.787
      2 Valašské Meziříčí   , por:  79/3959 181.749km /  19.955
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 124/1394 181.749km /  88.953
      3 Bytča         , por: 206/1892 130.162km / 108.879

 63 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 666 H  koef=  217.790
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  41/1394 177.714km /  29.412
      2 Valašské Meziříčí   , por: 185/3959 177.714km /  46.729
      3 Bytča         , por: 268/1892 125.798km / 141.649

 64 Ing.Peter Grék    V.Lomnica 13-SK-02802 339 H  koef=  218.637
      3 Bytča         , por:  16/1892 124.035km /  8.457
      5 Přerov         , por:  81/1267 212.390km /  63.931
      2 Valašské Meziříčí   , por: 579/3959 176.723km / 146.249

 65 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 650 H  koef=  218.821
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  23/1394 177.714km /  16.499
      3 Bytča         , por:  54/1892 125.798km /  28.541
      2 Valašské Meziříčí   , por: 688/3959 177.714km / 173.781

 66 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 327 H  koef=  219.649
      2 Valašské Meziříčí   , por: 207/3959 186.320km /  52.286
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  83/1394 186.320km /  59.541
      3 Bytča         , por: 204/1892 134.895km / 107.822

 67 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02805 271 H  koef=  220.000
      3 Bytča         , por: 110/1892 130.162km /  58.140
      2 Valašské Meziříčí   , por: 300/3959 181.749km /  75.777
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 120/1394 181.749km /  86.083

 68 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 304 H  koef=  220.781
      2 Valašské Meziříčí   , por:  49/3959 186.320km /  12.377
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 138/1394 186.320km /  98.996
      3 Bytča         , por: 207/1892 134.895km / 109.408

 69 Dlugoš Ján      Žakovce  13-SK-02805 550 H  koef=  225.277
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  2/1394 187.503km /  1.435
      2 Valašské Meziříčí   , por: 255/3959 187.503km /  64.410
      5 Přerov         , por: 202/1267 223.335km / 159.432

 70 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 105 H  koef=  226.359
      5 Přerov         , por:  16/1267 217.831km /  12.628
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  24/1394 181.749km /  17.217
      2 Valašské Meziříčí   , por: 778/3959 181.749km / 196.514

 71 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 228 H  koef=  229.570
      5 Přerov         , por:  57/1267 212.518km /  44.988
      3 Bytča         , por: 166/1892 124.280km /  87.738
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 135/1394 176.770km /  96.844

 72 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 168 H  koef=  231.162
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  76/1394 176.770km /  54.519
      3 Bytča         , por: 158/1892 124.280km /  83.510
      5 Přerov         , por: 118/1267 212.518km /  93.133

 73 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 148 H  koef=  235.448
      2 Valašské Meziříčí   , por: 251/3959 181.749km /  63.400
      3 Bytča         , por: 126/1892 130.162km /  66.596
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 147/1394 181.749km / 105.452

 74 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 370 H  koef=  235.905
      5 Přerov         , por:  18/1267 222.462km /  14.207
      3 Bytča         , por:  91/1892 134.895km /  48.097
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 242/1394 186.320km / 173.601

 75 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 237 H  koef=  237.539
      3 Bytča         , por:  41/1892 130.494km /  21.670
      5 Přerov         , por:  89/1267 218.167km /  70.245
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 203/1394 182.086km / 145.624

 76 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 172 H  koef=  238.100
      5 Přerov         , por:  7/1267 212.518km /  5.525
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 139/1394 176.770km /  99.713
      2 Valašské Meziříčí   , por: 526/3959 176.770km / 132.862

 77 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 621 H  koef=  239.647
      5 Přerov         , por:  75/1267 213.678km /  59.195
      2 Valašské Meziříčí   , por: 298/3959 177.714km /  75.272
      3 Bytča         , por: 199/1892 125.798km / 105.180

 78 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 610 H  koef=  243.330
      2 Valašské Meziříčí   , por: 186/3959 177.714km /  46.982
      5 Přerov         , por:  76/1267 213.678km /  59.984
      3 Bytča         , por: 258/1892 125.798km / 136.364

 79 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 632 H  koef=  244.609
      2 Valašské Meziříčí   , por: 100/3959 177.714km /  25.259
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 112/1394 177.714km /  80.344
      3 Bytča         , por: 263/1892 125.798km / 139.006

 80 Štefan Klas     Sp.Teplick 13-SK-0999 91  H  koef=  245.853
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  51/1394 172.784km /  36.585
      3 Bytča         , por:  81/1892 119.952km /  42.812
      2 Valašské Meziříčí   , por: 659/3959 172.784km / 166.456

 81 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 285 H  koef=  246.360
      3 Bytča         , por:  30/1892 130.494km /  15.856
      5 Přerov         , por:  93/1267 218.167km /  73.402
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 219/1394 182.086km / 157.102

 82 Gontkovič Ján    Žakovce  13-CZ-0400 4351 H  koef=  246.984
      3 Bytča         , por: 116/1892 130.494km /  61.311
      2 Valašské Meziříčí   , por: 257/3959 182.086km /  64.915
      5 Přerov         , por: 153/1267 218.167km / 120.758

 83 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 139 H  koef=  247.191
      3 Bytča         , por:  38/1892 130.162km /  20.085
      5 Přerov         , por:  41/1267 217.831km /  32.360
      2 Valašské Meziříčí   , por: 771/3959 181.749km / 194.746

 84 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 604 H  koef=  248.970
      2 Valašské Meziříčí   , por: 150/3959 177.714km /  37.888
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  99/1394 177.714km /  71.019
      3 Bytča         , por: 265/1892 125.798km / 140.063

 85 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5645 H  koef=  251.005
      2 Valašské Meziříčí   , por: 203/3959 186.073km /  51.276
      5 Přerov         , por:  94/1267 222.237km /  74.191
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 175/1394 186.073km / 125.538

 86 Andráš Jozef     Sp.Belá  13-SK-02802 209 H  koef=  251.538
      5 Přerov         , por:  42/1267 223.835km /  33.149
      2 Valašské Meziříčí   , por: 308/3959 187.359km /  77.797
      3 Bytča         , por: 266/1892 137.175km / 140.592

 87 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 652 H  koef=  255.614
      5 Přerov         , por:  71/1267 213.678km /  56.038
      2 Valašské Meziříčí   , por: 267/3959 177.714km /  67.441
      3 Bytča         , por: 250/1892 125.798km / 132.135

 88 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 207 H  koef=  259.593
      3 Bytča         , por:  23/1892 130.494km /  12.156
      5 Přerov         , por:  85/1267 218.167km /  67.088
      2 Valašské Meziříčí   , por: 714/3959 182.086km / 180.349

 89 Štefan Klas     Sp.Teplick 13-SK-0999 93  H  koef=  260.587
      2 Valašské Meziříčí   , por:  48/3959 172.784km /  12.124
      3 Bytča         , por: 219/1892 119.952km / 115.751
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 185/1394 172.784km / 132.712

 90 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-CZ-0400 4398 H  koef=  263.416
      3 Bytča         , por: 123/1892 130.162km /  65.011
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 122/1394 181.749km /  87.518
      2 Valašské Meziříčí   , por: 439/3959 181.749km / 110.887

 91 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-CZ-0400 4391 H  koef=  265.066
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  65/1394 181.749km /  46.628
      3 Bytča         , por: 143/1892 130.162km /  75.581
      5 Přerov         , por: 181/1267 217.831km / 142.857

 92 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 310 H  koef=  267.002
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  55/1394 186.320km /  39.455
      5 Přerov         , por:  55/1267 222.462km /  43.410
      2 Valašské Meziříčí   , por: 729/3959 186.320km / 184.137

 93 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 611 H  koef=  267.482
      3 Bytča         , por:  4/1892 125.798km /  2.114
      5 Přerov         , por: 109/1267 213.678km /  86.030
      2 Valašské Meziříčí   , por: 710/3959 177.714km / 179.338

 94 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-CZ-0318 391  H  koef=  269.949
      3 Bytča         , por:  48/1892 130.162km /  25.370
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 144/1394 181.749km / 103.300
      5 Přerov         , por: 179/1267 217.831km / 141.279

 95 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 225 H  koef=  270.491
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  20/1394 176.770km /  14.347
      2 Valašské Meziříčí   , por: 486/3959 176.770km / 122.758
      5 Přerov         , por: 169/1267 212.518km / 133.386

 96 Čeliňák Tomáš    Hôrka   13-SK-02807 1423 H  koef=  272.921
      5 Přerov         , por:  1/1267 220.106km /  0.789
      3 Bytča         , por: 177/1892 131.617km /  93.552
      2 Valašské Meziříčí   , por: 707/3959 184.515km / 178.580

 97 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 648 H  koef=  273.222
      3 Bytča         , por:  80/1892 125.798km /  42.283
      5 Přerov         , por: 119/1267 213.678km /  93.923
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 191/1394 177.714km / 137.016

 98 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1079 H  koef=  275.603
      5 Přerov         , por:  23/1267 219.931km /  18.153
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 111/1394 184.386km /  79.627
      2 Valašské Meziříčí   , por: 704/3959 184.386km / 177.823

 99 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 260 H  koef=  277.216
      5 Přerov         , por:  15/1267 212.518km /  11.839
      3 Bytča         , por: 232/1892 124.280km / 122.622
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 199/1394 176.770km / 142.755

 100 Žrobek Peter     V.Lomnica 13-SK-02806 1148 H  koef=  278.470
      5 Přerov         , por:  64/1267 218.107km /  50.513
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  82/1394 182.014km /  58.824
      3 Bytča         , por: 320/1892 130.461km / 169.133

 101 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 626 H  koef=  279.060
      2 Valašské Meziříčí   , por:  47/3959 177.714km /  11.872
      3 Bytča         , por: 249/1892 125.798km / 131.607
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 189/1394 177.714km / 135.581

 102 Gontkovič Ján    Žakovce  13-CZ-0141 723  H  koef=  280.207
      5 Přerov         , por:  38/1267 218.167km /  29.992
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  90/1394 182.086km /  64.562
      2 Valašské Meziříčí   , por: 735/3959 182.086km / 185.653

 103 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 348 H  koef=  280.631
      2 Valašské Meziříčí   , por: 342/3959 186.320km /  86.385
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 133/1394 186.320km /  95.409
      3 Bytča         , por: 187/1892 134.895km /  98.837

 104 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-CZ-0141 754  H  koef=  283.603
      5 Přerov         , por:  98/1267 217.831km /  77.348
      2 Valašské Meziříčí   , por: 365/3959 181.749km /  92.195
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 159/1394 181.749km / 114.060

 105 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5753 H  koef=  285.076
      3 Bytča         , por:  64/1892 134.719km /  33.827
      2 Valašské Meziříčí   , por: 426/3959 186.073km / 107.603
      5 Přerov         , por: 182/1267 222.237km / 143.646

 106 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 254 H  koef=  289.854
      3 Bytča         , por:  24/1892 130.494km /  12.685
      2 Valašské Meziříčí   , por: 438/3959 182.086km / 110.634
      5 Přerov         , por: 211/1267 218.167km / 166.535

 107 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 357 H  koef=  290.123
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 108/1394 186.320km /  77.475
      3 Bytča         , por: 150/1892 134.895km /  79.281
      2 Valašské Meziříčí   , por: 528/3959 186.320km / 133.367

 108 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 127 H  koef=  292.316
      2 Valašské Meziříčí   , por:  24/3959 181.749km /  6.062
      5 Přerov         , por: 160/1267 217.831km / 126.283
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 223/1394 181.749km / 159.971

 109 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 1073 H  koef=  293.130
      2 Valašské Meziříčí   , por: 121/3959 181.749km /  30.563
      5 Přerov         , por:  80/1267 217.831km /  63.141
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 278/1394 181.749km / 199.426

 110 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 138 H  koef=  296.991
      2 Valašské Meziříčí   , por: 243/3959 181.749km /  61.379
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 126/1394 181.749km /  90.387
      5 Přerov         , por: 184/1267 217.831km / 145.225

 111 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 605 H  koef=  302.652
      3 Bytča         , por:  86/1892 125.798km /  45.455
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  86/1394 177.714km /  61.693
      2 Valašské Meziříčí   , por: 774/3959 177.714km / 195.504

 112 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5628 H  koef=  304.139
      5 Přerov         , por:  25/1267 222.237km /  19.732
      3 Bytča         , por: 192/1892 134.719km / 101.480
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 255/1394 186.073km / 182.927

 113 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 363 H  koef=  304.974
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  56/1394 186.320km /  40.172
      5 Přerov         , por:  83/1267 222.462km /  65.509
      2 Valašské Meziříčí   , por: 789/3959 186.320km / 199.293

 114 Romaňák Slavomír   Sl.Ves   13-SK-02801 138 H  koef=  313.692
      2 Valašské Meziříčí   , por: 133/3959 180.649km /  33.594
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 165/1394 180.649km / 118.364
      3 Bytča         , por: 306/1892 131.137km / 161.734

 115 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 273 H  koef=  315.137
      2 Valašské Meziříčí   , por: 118/3959 176.770km /  29.806
      5 Přerov         , por: 172/1267 212.518km / 135.754
      3 Bytča         , por: 283/1892 124.280km / 149.577

 116 Kušnirák Peter    V.Lomnica 13-CZ-0400 4395 H  koef=  318.532
      5 Přerov         , por:  74/1267 216.262km /  58.406
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 146/1394 180.236km / 104.735
      3 Bytča         , por: 294/1892 128.488km / 155.391

 117 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 319 H  koef=  318.582
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 105/1394 186.320km /  75.323
      3 Bytča         , por: 181/1892 134.895km /  95.666
      5 Přerov         , por: 187/1267 222.462km / 147.593

 118 Neuvirt Anton    Sp.Teplick 13-SK-0999 635  H  koef=  321.760
      5 Přerov         , por:  43/1267 208.469km /  33.938
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 197/1394 172.869km / 141.320
      2 Valašské Meziříčí   , por: 580/3959 172.869km / 146.502

 119 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 624 H  koef=  326.747
      3 Bytča         , por:  79/1892 125.798km /  41.755
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 192/1394 177.714km / 137.733
      2 Valašské Meziříčí   , por: 583/3959 177.714km / 147.259

 120 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 657 H  koef=  332.308
      3 Bytča         , por: 119/1892 125.798km /  62.896
      2 Valašské Meziříčí   , por: 527/3959 177.714km / 133.114
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 190/1394 177.714km / 136.298

 121 Čeliňák Tomáš    Hôrka   13-SK-02807 1002 H  koef=  333.593
      5 Přerov         , por:  99/1267 220.106km /  78.137
      3 Bytča         , por: 220/1892 131.617km / 116.279
      2 Valašské Meziříčí   , por: 551/3959 184.515km / 139.177

 122 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 763 H  koef=  335.726
      5 Přerov         , por:  2/1267 219.931km /  1.579
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 232/1394 184.386km / 166.428
      2 Valašské Meziříčí   , por: 664/3959 184.386km / 167.719

 123 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 277 H  koef=  336.037
      3 Bytča         , por: 122/1892 130.494km /  64.482
      5 Přerov         , por: 129/1267 218.167km / 101.815
      2 Valašské Meziříčí   , por: 672/3959 182.086km / 169.740

 124 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 333 H  koef=  342.973
      5 Přerov         , por:  78/1267 222.462km /  61.563
      2 Valašské Meziříčí   , por: 501/3959 186.320km / 126.547
      3 Bytča         , por: 293/1892 134.895km / 154.863

 125 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 231 H  koef=  344.084
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  91/1394 182.086km /  65.280
      3 Bytča         , por: 193/1892 130.494km / 102.008
      5 Přerov         , por: 224/1267 218.167km / 176.796

 126 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 667 H  koef=  349.896
      3 Bytča         , por: 125/1892 125.798km /  66.068
      2 Valašské Meziříčí   , por: 355/3959 177.714km /  89.669
      5 Přerov         , por: 246/1267 213.678km / 194.159

 127 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 223 H  koef=  351.037
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  81/1394 176.770km /  58.106
      5 Přerov         , por: 126/1267 212.518km /  99.448
      2 Valašské Meziříčí   , por: 766/3959 176.770km / 193.483

 128 Ing.Peter Grék    V.Lomnica 13-SK-02806 202 H  koef=  353.362
      5 Přerov         , por:  9/1267 212.390km /  7.103
      3 Bytča         , por: 301/1892 124.035km / 159.091
      2 Valašské Meziříčí   , por: 741/3959 176.723km / 187.168

 129 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1096 H  koef=  355.628
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  11/1394 184.386km /  7.891
      5 Přerov         , por: 206/1267 219.931km / 162.589
      2 Valašské Meziříčí   , por: 733/3959 184.386km / 185.148

 130 Krempaský Peter+Ľubo Sl.Ves   13-SK-02801 2  H  koef=  356.867
      2 Valašské Meziříčí   , por:  28/3959 192.035km /  7.072
      3 Bytča         , por: 313/1892 141.786km / 165.433
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 257/1394 192.035km / 184.362

 131 Štefan Klas     Sp.Teplick 13-SK-0999 92  H  koef=  357.142
      3 Bytča         , por:  70/1892 119.952km /  36.998
      2 Valašské Meziříčí   , por: 512/3959 172.784km / 129.326
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 266/1394 172.784km / 190.818

 132 Balint Edo + Ján   Žakovce  13-SK-02805 794 H  koef=  357.520
      3 Bytča         , por: 145/1892 132.371km /  76.638
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 166/1394 184.412km / 119.082
      5 Přerov         , por: 205/1267 220.346km / 161.800

 133 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 374 H  koef=  367.493
      5 Přerov         , por:  66/1267 222.462km /  52.092
      3 Bytča         , por: 271/1892 134.895km / 143.235
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 240/1394 186.320km / 172.166

 134 Baran Miroslav    V.Lomnica 13-SK-02806 165 H  koef=  370.120
      3 Bytča         , por: 135/1892 130.162km /  71.353
      2 Valašské Meziříčí   , por: 586/3959 181.749km / 148.017
      5 Přerov         , por: 191/1267 217.831km / 150.750

 135 Štefan Klas     Sp.Teplick 13-SK-0999 542  H  koef=  370.450
      3 Bytča         , por:  71/1892 119.952km /  37.526
      2 Valašské Meziříčí   , por: 591/3959 172.784km / 149.280
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 256/1394 172.784km / 183.644

 136 Surma Stanislav   V.Lomnica 13-SK-02806 866 H  koef=  371.444
      2 Valašské Meziříčí   , por: 326/3959 176.283km /  82.344
      3 Bytča         , por: 208/1892 124.919km / 109.937
      5 Přerov         , por: 227/1267 212.422km / 179.163

 137 Čeliňák Tomáš    Hôrka   13-SK-02807 1426 H  koef=  372.471
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 167/1394 184.515km / 119.799
      5 Přerov         , por: 155/1267 220.106km / 122.336
      2 Valašské Meziříčí   , por: 516/3959 184.515km / 130.336

 138 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 390 H  koef=  373.824
      3 Bytča         , por:  97/1892 134.895km /  51.268
      5 Přerov         , por: 186/1267 222.462km / 146.803
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 245/1394 186.320km / 175.753

 139 Klimčák Vladimír   Ľubica   13-SK-02804 963 H  koef=  374.976
      2 Valašské Meziříčí   , por: 397/3959 186.789km / 100.278
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 142/1394 186.789km / 101.865
      3 Bytča         , por: 327/1892 135.354km / 172.833

 140 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5656 H  koef=  377.714
      2 Valašské Meziříčí   , por: 424/3959 186.073km / 107.098
      5 Přerov         , por: 148/1267 222.237km / 116.811
      3 Bytča         , por: 291/1892 134.719km / 153.805

 141 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 241 H  koef=  378.763
      2 Valašské Meziříčí   , por: 377/3959 182.086km /  95.226
      3 Bytča         , por: 227/1892 130.494km / 119.979
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 228/1394 182.086km / 163.558

 142 Korenko Víťazoslav  Veľká   13-SK-02808 185 H  koef=  379.815
      2 Valašské Meziříčí   , por: 487/3959 176.770km / 123.011
      3 Bytča         , por: 235/1892 124.280km / 124.207
      5 Přerov         , por: 168/1267 212.518km / 132.597

 143 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 322 H  koef=  380.534
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  87/1394 186.320km /  62.410
      3 Bytča         , por: 286/1892 134.895km / 151.163
      2 Valašské Meziříčí   , por: 661/3959 186.320km / 166.961

 144 Vojtek Jozef+Patrik Stará Ľubo 13-SK-02811 54  H  koef=  381.896
      2 Valašské Meziříčí   , por: 123/3959 199.441km /  31.068
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 236/1394 199.441km / 169.297
      5 Přerov         , por: 230/1267 236.322km / 181.531

 145 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 608 H  koef=  387.039
      3 Bytča         , por:  13/1892 125.798km /  6.871
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 262/1394 177.714km / 187.948
      2 Valašské Meziříčí   , por: 761/3959 177.714km / 192.220

 146 Romaňák Slavomír   Sl.Ves   13-SK-02801 142 H  koef=  393.482
      5 Přerov         , por: 141/1267 217.253km / 111.287
      2 Valašské Meziříčí   , por: 479/3959 180.649km / 120.990
      3 Bytča         , por: 305/1892 131.137km / 161.205

 147 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-SK-02807 1038 H  koef=  395.209
      2 Valašské Meziříčí   , por: 320/3959 184.386km /  80.828
      3 Bytča         , por: 284/1892 131.387km / 150.106
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 229/1394 184.386km / 164.275

 148 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 688 H  koef=  401.548
      5 Přerov         , por: 112/1267 213.678km /  88.398
      2 Valašské Meziříčí   , por: 476/3959 177.714km / 120.232
      3 Bytča         , por: 365/1892 125.798km / 192.918

 149 Gontkovič Ján    Žakovce  13-SK-02805 266 H  koef=  413.424
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  48/1394 182.086km /  34.433
      2 Valašské Meziříčí   , por: 713/3959 182.086km / 180.096
      5 Přerov         , por: 252/1267 218.167km / 198.895

 150 Surma Stanislav   V.Lomnica 13-SK-02806 842 H  koef=  430.874
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 162/1394 176.283km / 116.212
      2 Valašské Meziříčí   , por: 618/3959 176.283km / 156.100
      3 Bytča         , por: 300/1892 124.919km / 158.562

 151 Sedlák Michal    V.Lomnica 13-SK-02806 631 H  koef=  435.154
      4 Valašské Meziříčí  2 , por:  96/1394 177.714km /  68.867
      2 Valašské Meziříčí   , por: 678/3959 177.714km / 171.255
      3 Bytča         , por: 369/1892 125.798km / 195.032

 152 Dravecký Ľubomír   Hôrka   13-DV-09188 404 H  koef=  438.422
      3 Bytča         , por: 191/1892 131.387km / 100.951
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 231/1394 184.386km / 165.710
      2 Valašské Meziříčí   , por: 680/3959 184.386km / 171.761

 153 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5653 H  koef=  443.752
      3 Bytča         , por: 241/1892 134.719km / 127.378
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 178/1394 186.073km / 127.690
      2 Valašské Meziříčí   , por: 747/3959 186.073km / 188.684

 154 Kalafut Ján     Ľubica   13-SK-02804 321 H  koef=  447.357
      2 Valašské Meziříčí   , por: 484/3959 186.320km / 122.253
      3 Bytča         , por: 288/1892 134.895km / 152.220
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 241/1394 186.320km / 172.884

 155 Dragašek František  Ľubica   13-SK-0999 5636 H  koef=  459.417
      3 Bytča         , por: 242/1892 134.719km / 127.907
      5 Přerov         , por: 180/1267 222.237km / 142.068
      2 Valašské Meziříčí   , por: 750/3959 186.073km / 189.442

 156 Balint Edo + Ján   Žakovce  13-SK-02805 95  H  koef=  475.449
      2 Valašské Meziříčí   , por: 534/3959 184.412km / 134.883
      5 Přerov         , por: 207/1267 220.346km / 163.378
      4 Valašské Meziříčí  2 , por: 247/1394 184.412km / 177.188
 

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930