ZO Veľká Lomnica

 
Evidenčný list chovateľov poštových holubov
základná organizácia: 02806 – Veľká Lomnica
OZ CHPH : Kežmarok
ROK : 2012
Výbor ZO CHPH
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
predseda Martin Kedatus 05952,V.Lomnica 227 0524561281
podpredseda
tajomník Peter Kušnirák 05952,V.Lomnica 4/1 0911542474  
výcvikár RNDr.Daniel Dudzík 05951 Poprad-Matejovce,Hlavná 1432 0915207192
pokladník Miroslav Baran 05992,Huncovce 64 0908874579 mirobaran64@gmail.com
predseda KRK Jaroslav Pavliga 05952,Stará Lesná 36 0524467173
Zoznam členov
meno chovateľa číslo chov. dátum narodenia adresa Kontakt Počet holubov
deň mesiac rok phone
1. Martin Kredatus 2611 20 6 1943 05952,V.Lomnica 227 0524561281 150
2. Ľuboš Lang 2614 14 8 1966 05952,V.Lomnica 305 0908560222 150
3. RNDr.Daniel Dudzík 58 23 3 1948 05951 Poprad-Mat.,Hlavná 1432 0915207192 120
4. Miroslav Baran 2574 2 1 1980 05992 Huncovce 64 0908874579 200
5. Jaroslav Pavliga 2572 20 2 1953 05952 Stará Lesná 36 0524467173 150
6. Stanislav Surma 2617 4 9 1955 05952 Stará lesná 37 0949407405 100
7. Ján Džurňák 2578 26 12 1981 05992 Huncovce 150 0907026800 40
8. Peter Kušnirak 254 1 10 1978 05952 V.Lomnica 4/1 0911542474 130
9. Michal Sedlák 306 3 10 1943 05991 Mlynica 21 0907116665 80
10. Emil  Závacký 21 9 1949 05951 Poprad-Mat.,Bezručová 100
11. Marin Kancír 27 3 1978 05952 V.Lomnica 184 0
12. Ing.Peter Grék 4384 30 6 1962 05801 Poprad, Jesenná 3238/9 0918706807 55
13. Mgr. Ján Dudzik 31 8 1981 05951 Poprad-Mat.,Hlavná 1432 0907257713 10
14. Peter Žrobek 4 6 1970 05992 Huncovce, Hlavná 414 0908633318 80
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Spolu : 1365
26.2.2013
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  ZO CHPH