ZO Stará Ľubovňa

 
Evidenčný list chovateľov poštových holubov
základná organizácia: Stará Ľubovňa, 2811
OZ CHPH : Kežmarok
ROK : 2013
Výbor ZO CHPH
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
predseda Peter Turek Jarmočná 31,06401 Stará Ľubovňa O944277080 peter.turek1@gmail.com
podpredseda Ondrej Bjalončík Lesnica 171 O908266494
tajomník Lukáš Kožík Hniezdne 261, 06501 O905799634
výcvikár Rudolf Šulík Letná 12, 06401 Stará Ľubovňa O915640403
pokladník Jozef Vojtek ZŠ Komenského, 06401 St.Ľubovňa O949483924
predseda KRK Peter Sivuľka Kamienka 24, 06532 O948902919
Zoznam členov
meno chovateľa č. chov. dátum narodenia adresa Kontakt Počet holubov
deň mes rok phone
1. Bjalončík Ondrej 4187 13 12 1970 Lesnica 171 O908266494 140
2. Habiňák Ondrej 5069 27 6 1958 Haligovce 194, 06534 O902262644 80
3. Jarinčík Štefan 5237 23 12 1969 Šambron 31, 06545 O907171053 60
4. Kasperkevič Ján 6006 20 6 1951 Garbiarska 37,06401 Stará Ľubovňa O903819857 20
5. Ňaňko Ján 2016 13 1 1933 Jarabina 65, 06531 O915302022 100
6. Sivuľka Peter 2019 4 3 1956 Kamienka 24, 06532 O948902919 65
7. Sokol Ondrej 5235 25 4 1964 Gen.Štefánika 7, 06401 Stará Ľubovňa O911187781 50
8. Štefánik Miroslav 2022 25 9 1979 Hniezdne 291, 06501 O915965529 45
9. Šulík Rudolf 2024 4 10 1957 Letná 12, 06401 Stará Ľubovňa O915640403 100
10. Šulík Tomáš 10 9 1991 Letná 12, 06401 Stará Ľubovňa O904348807
11. Vojtek Jozef 2026 24 10 1954 ZŠ Komenského, 06401 St.Ľubovňa O949483924 80
12. Vojtek Patrik 17 11 1997 ZŠ Komenského, 06401 St.Ľubovňa
13. Vybíral Ondrej 2029 15 7 1954 Zimná 49, 06401 Stará Ľubovňa O524322388 50
14. Kožík Lukáš 2012 3 2 1989 Hniezdne 261, 06501 O905799634 60
15. Turek Peter 5065 25 9 1957 Jarnočná 31, 06401 Stará Ľubovňa O944277080 60
16. Vysočan Juraj 6007 11 4 1950 Jarabina 81, 06531 O910142807 70
17. Hutník Jozef 11 12 1960 Jarabina 193, 06531 O911310212 40
18. Bjalončík Jozef 11 11 1988 Haligovce 205, 06534 O902365022 40
19. Sokol Ján 18 8 1960 Šambron 165, 06545 O948230328 40
20. Plavnický Marek 3 12 2000 Okružná 66, 06401 Stará Ľubovňa 20
21. Feckacič Peter 5 12 1973 Za vodou 10, 06401 Stará Ľubovňa 80
22. Janoščík Juraj 5490 6 12 1992 Kamienka 436, 06532 O944297236 70
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Spolu :
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  ZO CHPH