ZO Hôrka

 
Evidenčný list chovateľov poštových holubov
základná organizácia: ZO CHPH Hôrka, 02807
OZ CHPH : OZ Kežmarok
ROK : 2013
Výbor ZO CHPH
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
predseda Ján Vencko Partizánska č 148, 05315 Hrabušice 907995800
podpredseda
tajomník Ladislav Garamsegy Svätoplukova 11, 05801 Poprad 918756853
výcvikár Ľubomír Dravecký č. 436, 05912 Hôrka 908634623
pokladník Ján Chorovský č. 19, 05912 Hôrka 052/7793214
predseda KRK Michal Orolín Hlavná 202, 05911 Hozelec 905918129
Zoznam členov
meno chovateľa dátum narodenia adresa Kontakt Počet holubov
deň mesiac rok phone
1. František Pavličko 11 12 1975 č.102, 05912 Švábovce 907945988 80
2. Ladislav Garamsegy 26 12 1983 Svätoplukova 11, 05801 Poprad 918756853 50
3. Ľubomír Dravecký 17 1 1964 č.436, 05912 Hôrka 908634623 180
4. Ján Chorovský 14 12 1942 č. 19, 05912 Hôrka 052/7793214 170
5. Michal Repaský 4 9 1947 č.207, 05912 Hôrka 052/7793243 40
6. Štefan Chorovský 26 12 1944 č.137, 05912 Hôrka 100
7. Martin Mičko 1 10 1940 Kláštorná 214, 05914 Sp. Štiavnik 905917915 80
8. Vincent Hozza 2 6 1942 Kvetná 38, 05914 Sp. Štiavnik 905189203 60
9. Lukáš Hossa 3 7 1982 č.236, 05912 Hôrka 904330555 50
10. Ján Vencko 17 6 1929 Partizánska č 148, 05315 Hrabušice 907995800 130
11. František Hodák 27 5 1939 Partizánska 116, 05315 Hrabušice 50
12. Dušan Ilavský 7 9 1950 č.53, 05912 Švábovce 907979148 100
13. Jozef Buczanskí 14 3 1961 Šoltésova 15, 05801 Poprad 902522040 40
14. Michal Orolín 8 10 1977 SNP 103, 05918 Sp. Bystré 905935287 160
15. Tomáš Čelinák 23 12 1999 č.367, 05912 Hôrka 908067657 50
16. Stanislav Korenko 17 10 1952 č.62, 05912 Švábovce 915655689 25
17. Róbert Korenko 2 11 1971 č.272, 05912 Švábovce 903622640 50
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
26.2.2013 Spolu : 1415
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  ZO CHPH