apr 202018
 

NÁCVIKY 2018

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Dopr. prostriedok
Stará Ľubovňa 13 6,30 Nadstavba
Slovenská Ves 14 7,30 Nadstavba
Spišská Belá 19 8,00 Nadstavba
Kežmarok 16 8,30 Starý vozík
Ľubica 15 7,30 Nový vozík
Žakovce 13 8,00 Nový vozík
Huncovce 25 9,00 Starý vozík
Hôrka
Sp. Teplica 9 8,40 Nový vozík
Poprad – Veľká 15 9,20 Nový vozík
Spolu: 136    

 

Rozdelenie boxov na nácviky:

 

Starý vozík :

 

V

O

D

I

Č

Huncovce Kežmarok   Kežmarok Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok   Huncovce Kežmarok Huncovce
Kežmarok   Kežmarok
.      

 

Nadstavba – auto:

 

V

O

D

I

Č

 

St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá

 

 

St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves St. Ľubovňa Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá

 

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica Veľká   Ľubica Veľká S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Žakovce   Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Žakovce  
           

 

KRÁTKE TRATE 2018

Púchov 1, Valašské Meziříčí 1, Litovel, Chrudim 1, Podebrady 1

                   Počty prihlásených holubov na krátke trate a prepočet:

 

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

PU,VM,LI

Odchod

auta

CHR,

Zatváranie konšt. hodín

PU,VM,LI

Zatváranie konšt. hodín
Stará Ľubovňa 9 19,30   17,00  
Slovenská Ves 9 20,30   18,00  
Spišská Belá 14 21,00   19,00  
Huncovce 15 22,00   19,00  
Kežmarok 11 21,30   17,00  
Ľubica 10 19,00   17,00  
Žakovce 9 19,30   18,00  
Hôrka 12 20,00   18,00  
Sp. Teplica 10 20,30   19,00  
Poprad – Veľká 15 21,00   19,00  
Spolu: 114        

     Nasadzovanie holubov v NS – 2 až 2,5  hodiny pred odchodom auta.

 

Rozdelenie boxov na krátke trate: preprava v novom vozíku a nadstavbe

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica Huncovce Ľubica Veľká   Hôrka Hôrka Teplica Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Huncovce Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Huncovce Žakovce
Ľubica Huncovce Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica       Žakovce

 

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Kežmarok
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Kežmarok
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Kežmarok
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Kežmarok

 

St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Kežmarok Kežmarok

STREDNÉ TRATE 2018

Chrudim 2, 3, Poděbrady 2, 3 4

Počty prihlásených holubov na krátke trate a prepočet:

 

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy

Pridelené boxy Odchod

auta

Zatváranie košt hodín
Stará Ľubovňa 6 6 16,40 15,00
Slovenská Ves 5 5 17,40 16,00
Spišská Belá 10 10 18,00 16,00
Huncovce 12 12 18,50 17,00
Kežmarok 7 7 18,20 17,00
Ľubica 7     7     18,20 16,00
Žakovce 8 8 17,50 16,00
Hôrka 8 8 17,20 15,00
Spišská Teplica 7 7 16,50 15,00
Poprad – Veľká 12 12 16,30 15,00
Spolu: 82                                   

          Nasadzovanie holubov v NS – dve hodiny pred odchodom auta.

Rozdelenie boxov na Chrudim 2, 3, Poděbrady 2, 3, 4: preprava v starom vozíku

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Žakovce Žakovce
Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Teplica Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Teplica Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
   
       

 

Rozdelenie boxov na Chrudim 2, 3, Poděbrady 2, 3, 4: preprava v nadstavbe

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves
Spišská Belá Spišská Belá Huncovce
Spišská Belá St. Ľubovňa Huncovce
Spišská Belá St. Ľubovňa Huncovce

 

St. Ľubovňa Huncovce Kežmarok Huncovce SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Huncovce Kežmarok Huncovce
St. Ľubovňa Huncovce Kežmarok Huncovce
St. Ľubovňa Slov. Ves Kežmarok Huncovce
Slov. Ves Kežmarok Huncovce
Kežmarok Kežmarok Huncovce