mar 282018
 
PRETEKOVÝ PLÁN Sezóna : 2018   region do MS    OZ CHPH :   Spôsob prepravy
P.č. Dátum Deň miesto štartu MsKaST MsDT Ms NP a VCS Ms mlch MsRH Kat. Mj.Slovenska IM najmenší najväčší bodovanie OZ Deklarácia výsledkov – výstavy rozpätie km zaradenie do súťaže
  21.04.2018 sobota Liptovský hrádok                         nácvik auto+príves
  22.04.2018 nedeľa Ružomberok                         nácvik auto+príves
  28.04.2018 sobota Martin                         nácvik auto+príves
1 01.05.2018 utorok Púchov       1 1 MsRH, MSmlch         VS 121-180 MVS auto+príves
2 06.05.2018 nedeľa Valašské Medziřičí       1 1 MsRH, MSmlch         VS 155-208 MVS auto+príves
3 13.05.2018 nedeľa Litovel       1 1 MsRH, MSmlch 1       VS 221-273 MVS auto+príves
4 20.05.2018 nedeľa Chrudim 1 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST 1     999/5-70/2/2 VS,OZ 318-368 MVS, MOZ,MST auto+príves
5 27.05.2018 nedeľa Poděbrady 1 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST 1     999/5-70/2/2 VS,OZ 372-422 MVS, MOZ, MST auto+príves
6 03.06.2018 nedeľa Púchov                     VS 121-180 MVS auto+príves
7 03.06.2018 nedeľa Teplá 1 1 1   1 1 MsDT, MSmlch, MsKaST,MSRH 1 R3   999/4-100/2/2 VS, OZ, R3 513-565 MVS,MOZ, MDT auto
8 10.06.2018 nedeľa Poděbrady 2 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST 1     999/5-70/2/2 VS, OZ 372-422 MVS, MOZ, MST auto+príves
9 17.06.2018 nedeľa Valašské Medziřičí 2                     VS 155-208 MVS auto+príves
10 17.06.2018 nedeľa Teplá 2 1 1   1 1 MsDT, MSmlch, MsKaST,MSRH 1 R3   999/4-100/2/2 VS, OZ, R3 155-208 MVS, MOZ, MRS auto
11 23.06.2018 sobota Neubrandenburg   1 1 1   MS NP,MSDT,MS MCH   R3 R2 999/3-150/2/2 VS, OZ, R3, R2 155-208 MVS, MOZ,MRS region
12 24.06.2018 nedeľa Chrudim 2 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST 1     999/5-70/2/2 VS, OZ 155-208 MVS, MOZ, MST auto+príves
13 01.07.2018 nedeľa Valašské Medziřičí                     VS 155-208 MVS auto+príves
14 01.07.2018 nedeľa Teplá 3 1 1   1 1 MsDT, MSmlch, MsKaST,MSRH 1 R3   999/4-100/2/2 VS, OZ, R3 155-208 MVS, MOZ, MRS auto
15 08.07.2018 nedeľa Poděbrady 3 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST       999/5-70/2/2 VS, OZ 155-208 MVS, MOZ, MST auto+príves
16 08.07.2018 nedeľa Gotha   1 1 1   MS NP,MSDT,MS MCH 1 R3 R2 999/3-150/2/2 VS, OZ, R3, R2 155-208 MVS, MOZ, MRS region
17 15.07.2018 nedeľa Poděbrady 4 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST 1     999/5-70/2/2 VS, OZ 155-208 MVS, MOZ, MST auto+príves
18 15.07.2018 nedeľa Bad Nenndorf   1 1 1   MS NP,MSDT,MS MCH   R3 R2 999/3-150/2/2 VS, OZ, R3, R2 155-208 MVS, MOZ, MRS region
19 21.07.2018 nedeľa Neubrandenburg 2   1 1 1   MS NP,MSDT,MS MCH     R2   VS, OZ, R3, R2 155-208 MVS, MOZ,MRS region
20 22.07.2018 nedeľa Teplá 4 1 1   1 1 MsDT, MSmlch, MsKaST,MSRH 1 R3   999/4-100/2/2 VS, OZ, R3 155-208 MVS, MOZ, MRS auto
21 29.07.2018 nedeľa Chrudim 3 1     1 1 MsRH, MSmlch, MKaST   999/5-70/2/2 VS, OZ 155-208 MVS, MOZ, MST auto+príves
22 29.07.2018 nedeľa Alsfeld   1 1 1   MS NP,MSDT,MS MCH   R3 R2 999/3-150/2/2 VS, OZ, R3, R2 155-208 MVS, MOZ, MRS region
                                   
                                 
                                   
PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA   PRE ROKY 20182022 SCHVÁLENÉ NA VZ SZ CHPH DŇA 25. 11. 2017 11 9 5 19 14   11 Intermajstrovstvo        
        Ms mlh   Preteky mladých holubov        
  18.08.2018   Liptovský Hrádok                         nácvik auto+príves
  19.08.2018   Ružomberok                         nácvik auto+príves
  29.08.2018   Martin                         nácvik auto+príves
1 02.09.2018 Nedeľa Púchov           MSMH       30/7-50/1/1 VS, OZ 121-180 MVS, MOZ auto+príves
2 09.09.2018 Nedeľa Púchov           MSMH       30/7-50/1/1 VS, OZ 121-180 MVS, MOZ auto+príves
3 16.09.2018 Nedeľa Valašské Medziřičí           MSMH       30/7-50/1/1 VS, OZ 155-208 MVS, MOZ auto+príves
4 23.09.2018 Nedeľa Valašské Medziřičí           MSMH       30/7-50/1/1 VS, OZ 155-208 MVS, MOZ auto+príves
5 30.09.2018 Nedeľa Litovel           MSMH       30/7-50/1/1 VS, OZ 221-273 MVS, MOZ auto+príves
   
Reg.
R2= OZ SB + SN + LM + KK     dátum zaslania na SZ :    
R3= OZ LM + KK     podpis štatutára OZ    
R4= SZ pečiatka OZ
OZ     dátum prijatia na SZ    
VS1: St. Ľubovňa, Sl. Ves, Sp.Belá, Kežmarok, Ľubica       podpis sekretára SZ    
VS2: Žakovce, Huncovce, Pp-Veľká, Hôrka, Sp. Teplica  

ŠP1: Sp. Teplica, Pp. Veľká, Huncovce, Žakovce

ŠP2: Slovenská Ves, Sp. Belá, Kežmarok