sep 072019
 

Preloženie preteku PÚCHOV na 10. 9. 2019 – utorok

Štartovacia komisia OZ CHPH Kežmarok rozhodla, že kvôli nepriaznivej predpovedí počasia sa pretek Púchov plánovaný na 8. septembra 2019 sa prekladá na 10. septembra 2019 – UTOROK.

Nasadzovanie holubov podľa pôvodného rozpisu v pondelok 9. septembra 2019.

Pretek bude platiť do všetkých súťaží okrem MS.

Prajem dobrý dolet holubov.

D. Dudzik