jan 262019
 

Výbor OZ žiada tajomníkov a pokladníkov základných organizácií, aby na konferenciu OZ doniesli evidenčné listy na rok 2019, objednávky materiálov ( krúžky, gumičky, KL) na rok 2020 a poplatky na SZ ( 4 eur/ člen), OZ (7 eur/ člen, dôchodcovia a mladiství 3,50 eur, 5 eur výpočet výsledkov) za rok 2019. Evidenčné listy je potrebné zaslať do 14.2.2019 v elektronickej podobe na požadovanom tlačive tajomníkovi OZ na mail:  lojzo3654@gmail.com