nov 252019
 

Výkon holub:

 1. 16-02806-117-H, Petrášek M.
 2. 17-2301-767-H, Schmal P.
 3. 13-2802-372-H, Pavličko J.

Výkon holubica:

 1. 15-02811-735-A, Šulík R.+T.
 2. 16-02805-718-A, Harniš M.
 3. 15-02806-887-A, Petrášek M.

Kategória A:

 1. 17-2804-1027-A, Šoltés M.
 2. 17-2801-133-A, Jacenko P.

Kategória B:

 1. 16-02804-758-A, Šoltés M.
 2. 16-02801-462-H, Jacenko P.

Kategória C:

 1. 15-02802-968-A, Pavličko J.
 2. 14-02801-120-H, Jacenko P.

Kategória D:

 1. 16-02805-446-A, Chodanič R.
 2. 16-M55-2033-H, Vojtek J.

Kategória E:

 1. 14-02803-729-H, Mesarčík M. st.
 2. 14-02804-750-H, Dragašek F.

Kategória F:

 1. 19-02805-818-H, Bartko Š.
 2. 19-02805-819-H, Bartko Š.

Kategória G:

 1. 18-02805-647-A, Chodanič R.
 2. 18-02801-493-A, Gallik L.+J.

Kategória H:

 1. 17-2805-715-A, Schmal P.
 2. 17-2811-554-H, Vojtek J.

Kategória I:

 1. 16-02805-722-H, Harniš M.
 2. 17-2806-355-A, Petrášek M.