máj 042018
 

Dôležitá informácia:

1/ Evidencie poštových holubov členov OZ CHPH Kežmarok budú zablokované 6. mája 2018 – nedeľa o 24.00 hod.

Do toho času je možné vykonať zmeny a úpravy. Z toho vyplýva:

A/ Kto si sám zadával evidenciu na webovú stránku môže si úpravy urobiť do uzatvorenia stránky.

B/ Kto požaduje, aby mu boli zmeny vykonané výpočtárom, musí požiadavky na opravy zaslať zberným autom pri

nasadzovaní holubov na Valašské Meziříčí v samostatnej, označenej obálke “OPRAVY EVIDENCIE”. Najlepšie celá ZO            CHPH spolu. Opravy sa vykonajú do 18.00 hod v nedeľu 6. 5. 2018. Správnosť opráv si môžte preveriť na webovej                   stránke.

2/ Body holubom z pretekov Púchov a Valašské Meziříčí do súťaží VS sa pridajú až po úprave výpočtového programu p. Konečným, správcom výpočtového programu. V súčasností by sa zobrazili aj vo výsledkoch OZ CHPH.

3/ Predpokladaný štart holubov z Valašského Meziříči – 7.00 hod. Predpokladá sa severozápadný vietor.

4/ Upozornenie pre vedúcich NS a výcvikárov – čo patrí do obálok:

A/ Obálka – Autíčko: – protokol o nasadzovaní holubov

– kópia protokolu o zatváraní konšt. hodín ( podpísaná v časti – zatváracia komisia)

– nasadzovacie listy EKS a 2. kópia kotrolných listov

 

B/ Obálka – Domček   – je určená výcvikárovi OZ CHPH

-protokol o zatváraní konšt. hodín ( podpísaná v časti – zatváracia  i otváracia komisia)

– nasadzovacie listy EKS a 1. kópia kotrolných listov

 

C/ Obálka – Počítač        – je určená výpočtárovi

– nasadzovacie listy EKS a orginál kotrolných listov

NEZAMIEŇAJTE SI OBÁLKY A ICH OBSAH!!! 

 

Zverejnil: Daniel Dudzik, výcvikár OZ CHPH Kežmarok